História

Pôvodná obec sa rozprestierala na juhozápad od terajšej. Presné miesto prvej dediny nám označuje kopec, ktorý aj dnes nazývame Kláštorný kopec.

Súčasná obec sa nachádza v západnej časti Rimavskej kotliny. Neďaleko obce tečie rieka Slaná. Rumince - je jednou z obcí Rimavskosobotského okresu. Nachádza sa približne 25 km od Rimavskej Soboty a 8 km od Tornale.

Runya bola dedinou Gemerskej župy, blízko pri rieke Slaná. Okolie dediny v minulosti tvorili lúky pastviny, orná pôda, lesy, kroviny. Patrila medzi najstaršie dediny v okolí, čo potvrdzujú aj staré písomné zmienky. Aj z historických zmienok je zrejmé, že dedina bola vždy osídlená. Prvé zmienky o obci sú z roku 1258. Od roku 1323 sa dedina spomína ako "RUNWA "

V 14.storočí sa spoločnosť v dedine skladala z dvoch vrstiev, a to zo sedliakov a želiarov. Sedliakov tvorilo 23 rodín a rodín želiarov bolo 47. Na pôde pracovali želiari.

Obec bola riadená cirkevnou a svetskou mocou. Cirkev zastupoval miestny farár. Svetskú moc zastupoval zemepán, /od r.1427 rodina Soldosovcov/ a vybraní obyvatelia obce. Bola vytvorená porota, ktorá riadila život obce a jej obyvateľov. Táto vytvárala zákony, podľa ktorých sa riadili všetci. Rozhodovala o výške trestu pre zlodejov a iných previnilcov. Pokutou za krádež bola peňažná náhrada od 1 až po 4 forinty, alebo 10 až 25 rán palicou. Palicovanie bolo verejné. Pri kostole bol na tieto účely postavený drevený stĺp, kde palicovali vinníkov.

Od roku 1505 zemepánom v obci je Soldos Juraj. V tejto dobe sa obec podobala na dobre sa rozvíjajúce sa gazdovstvo, kde sa pestovalo ovocie, hrozno a rozvíjal sa chov dobytka. Pád tohto gazdovstva bol zapríčinený voľbou dvoch kráľov. Tieto politické dôvody zapríčinili, že z dediny odišli na čas Soldosovci a s nimi aj niektorí obyvatelia. V tom čase boli navýšené dane, bola slabá úroda a vojská plienili dediny, našu nevynímajúc. V roku 1548 z 22 vlastníkov pozemkov zostalo len 7 a jedna želiarska rodina. V roku 1550 kráľ Ferdinand dáva obec do vlastníctva nasledovným zemepánom : Soldos, Hanvay, Darvas, Skárosi, Sándor. V roku 1566 obsadili územie Turci, /len dva hrady Muráň a Krásna Hôrka sa dokázali ubrátiť/. Do zajatia vzali manželku Soldoš Štefana - Helenu Keresztésovú, za ktorú žiadali výkupné 3.787,-forintov. Počas tureckého obliehania je dedina zničená. Po odchode Turkov sa rodina Soldosovcov snažila priviesť nové rodiny do dediny a tak ju osídliť. Soldosovci zrušili staré dane a tým pomáhali novým prisťahovalcom osídliť dedinu. Spolu obrábali polia, pestovali obilie, ale na jej zber sa vrátili Turci a všetku úrodu dedinčanom zobrali. Opäť nastal hlad. V roku 1667 sa rodina Csíszár vykúpila za 680 forintov od Soldos Petra a vznikla tak samostatná rodina, ktorá nepodliehala Soldosovcom. V roku 1720 dedinu sužuje hlad, živelné pohromy, veľa rodín vymiera. V roku 1736 je Runya peknou rozkvitajúcou dedinou. Žilo v nej asi 70 rodín.

V roku 1739 - 40 sa rozširuje mor. Zvieratá hynú, moru podľahlo aj 12 obyvateľov obce. V roku 1742 na jar, dedina vyhorela. Veľa škody spôsobili aj rieky Sajava a Turiec.

Prvá cesta sa stavala v rokoch 1760 - 1765 medzi Figou a Lenartovcami. Cestu stavali zo skál, ktoré vozili vozmi zo skalnej bane v Stránskej.

Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom a predajom dobytka. Zvieratá boli predávané na trhoch v Rimavskej Seči a v Tornali.

18.8.1823 v dedine vypukla cholera. Trvala do 07.9.1823. Počas 19 dní zomrelo 97 obyvateľov. V tomto čase bola obec uzatvorená, nesmelo sa vychádzať ani vchádzať. Nastal veľký hlad, lebo zvieratá boli voľne pustené a všetku úrodu spustošili.

V roku 1824 sa vybrali kočiši so 14 vozmi na cestu za potravinami. Keď sa vrátili domov, ostatní obyvatelia skonzumovali všetok dobytok, ktorý im zostal.

V roku 1825 postavili prvú skládku /hanbár/ na zrno, a tu zhromažďovali zásoby na horšie časy. V roku 1848 Soldos Peter zhromaždil chlapov, a pridali sa ku Gemerskej družine. Na jeseň v roku 1849 po zrážke so Shverhatim sa nikto z tejto družiny nevrátil.

V roku 1858 dedinu zničil veľký požiar. Zhorelo 48 domov, 14 detí, starcov sa stalo obeťami požiaru.

V roku 1879 všetku úrodu zničilo krupobitie. Po dlhých útrapách a hlade znovu vybudovali dedinu, ale už z hlinených, alebo pálených tehál. Strechy pokryli škrídľami. Chudobnejší, ktorí si nemali za čo postaviť domy, odchádzali za zárobkom do Ameriky a odtiaľ pomáhali svojim rodinám prežiť.

V roku 1880 v dedine bývalo 324 obyvateľov. Výstavba dediny sa zmenila. Vznikli ulice, ktoré pomenovali Vízsor, Kacsaszog, Paputca, Gálutca.

Na začiatku roku 1900, mala obec poštový a telegrafný úrad. V obci sa nachádzali panské kaštiele, ktoré vybudovali Soldosovci.


Po pokojných dňoch prišli dni pohromy. Začalo sa povolávanie vojakov do prvej svetovej vojny. Počas vojny priviedli do dediny ruských zajatcov, ktorí pomáhali pri práci na poli. Písomné údaje od prvej svetovej vojny po druhú svetovú vojnu sa nezachovali.

Po druhej svetovej vojne dediny pripadla Československu, a dedinu premenovali na Rumince. Presídlili sem Slovákov z ostatných krajín, z Rumunska, Maďarska, Ukrajiny. Soldosovské panstvo bolo skonfiškované. V tomto období sa zakladá Štátny majetok /na bývalých pozemkoch Soldosovcov/ a JRD na ostatných pozemkoch. Dedina sa po vojne ťažko vzmáhala, ale ľudia si rozumeli, pomáhali si a skrášľovali dedinu. V dedine sa konali zábavy v budove kaštieľa po Soldosovcoch. V rokoch 1974 - 76 bol v obci postavený nový kultúrny dom. V roku 1978 sa z budovy fary stáva Materská škola, ktorá existuje dodnes. V roku 1986 v dedine zrušili Základnú školu. V roku 1990 bola zrenovovaná a daná do prevádzky opäť. V dedine je zavedený vodovod, telefón, plynofikácia, verejné osvetlenie.

V roku 1995 bol postavený v obci Dom smútku.

V roku 2006 dedinu Rumince obýva 416 obyvateľov.

 

 

Včera : Ervín
Dnes : Slavomír
Zajtra : Vojtech

Počasie

Počasie Rumince - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca 

Obec Rumince © 2015.Všetky práva vyhradené.