Školstvo

Prvú školu postavili za kostolom v roku 1746, z dreva a hliny. Pokrytá bola slamou. Prvý učiteľ prišiel do dediny v roku 1752 z kolégia Sárospataki. Volal sa Latvi Michal. Učiteľ popri vyučovaní bol kaplánom, neskôr sa stal aj dedinským farárom. Dedinčania museli za vyučovanie platiť, preto chodili do školy len deti z bohatších rodín. V roku 1818 postavili dedinčania novú školu na mieste starej. Dostala meno Runay református elemi iskola. Vyučovalo sa od prvej po šiestu triedu. Od roku 1819 schválili povinnú školskú dochádzku. V tom istom roku zaviedli bezplatné vyučovanie. Povinná bola šesťročná školská dochádzka. Deti navštevovali školu od siedmych rokov.

V roku 1897 pod vedením učiteľa Jozefa Vargu vznikol 35 členný spevácky zbor. Vznikli dve knižnice, obecná a cirkevná.

Materská škola s výchovným jazykom maďarským Rumin

Materská škola v obci je v prevádzke od roku 1978. Bola zriadená v budove bývalej fary, pre pomoc rodičom, ktorí v tom čase boli zamestnaní, hlavne v Poľnohospodárskom podieľnickom družstve v Ruminciach. Materská škola bola jednotriedna s výchovným jazykom slovenským, počtom detí 25 - 30. Poskytovala celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov. V budove je vstupná hala, trieda, jedáleň, spálňa, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových pracovníkov, kuchyňa s príslušným priestorom, sociálne zariadenie, umyvárka a povala.
Počas pôsobenia sa " výzor " materskej školy zmenil. Vonkajšia fasáda budovy dostala nový vzhľad, iný vzhľad dostala aj strecha budovy a bola zväčšená plocha školskej záhrady a dvora. Záhradu materskej školy "zdobia" preliezky, hojdačky, pieskovisko a rozprávkový domček.
Plynofikácia obce neobišla ani materskú školu, čím sa výrazne ušetrili finančné prostriedky ako zriaďovateľa, tak aj samotnej materskej školy. Od roku 2006 je materská škola napojená na vodovod z Klenovskej nádrže.
Materská škola v Ruminciach naďalej prosperuje, vykonáva výchovno - vzdelávaciu činnosť už aj deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje naďalej celodennú starostlivosť. Výchovným jazykom je jazyk maďarský.

t.č. 0902 107 969

 

 

Včera : Ervín
Dnes : Slavomír
Zajtra : Vojtech

Počasie

Počasie Rumince - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca 

Obec Rumince © 2015.Všetky práva vyhradené.