Zmluvy, objednávky, faktúry

Zverejnené Názov a popis Dokument
Zmluvy 2019
07.01.2019 Dodatok-odpady PDF
26.03.2019 Zmluva o návratnej fin. vypomoci PDF
Faktúry 2019
04.02.2019 Faktúry január 2019 JPG
18.03.2019 Faktúry február 2019 JPG
Zmluvy 2018
16.03.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku PDF
20.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-dodatok PDF
20.08.2018 Zmluvo o dielo PDF
20.08.2018 Zmluva o poskitnutí finančnej dotácie PDF
20.08.2018 Zmluva PDF
03.09.2018 Kúpna zmluva PDF
21.09.2018 Zmluva o podpore PDF
18.12.2018 Zmluva o zriadení municipálneho úveru PDF
18.12.2018 Zmluva o zriadení záložného práva PDF
Faktúry 2018
05.02.2018 Faktúry január 2018 PDF
07.03.2018 Faktúry február 2018 PDF
04.04.2018 Faktúry marec 2018 PDF
10.05.2018 Faktúry apríl 2018 PDF
06.06.2018 Faktúry máj 2018 PDF
12.07.2018 Faktúry jún 2018 PDF
20.08.2018 Faktúry júl 2018 PDF
10.09.2018 Faktúry august 2018 PDF
11.10.2018 Faktúry september 2018 PDF
28.11.2018 Faktúry október 2018 JPG
18.12.2018 Faktúry november 2018 JPG
16.01.2019 Faktúry december 2018 JPG
Zmluvy 2017
30.08.2017 Zmluva Prounion PDF
30.12.2017 Zmluva NATUR-PACK PDF
Faktúry 2017
02.03.2017 Faktúry január a február 2017 PDF
04.04.2017 Faktúry marec 2017 PDF
03.05.2017 Faktúry apríl 2017 PDF
04.06.2017 Faktúry máj 2017 PDF
06.07.2017 Faktúry jún 2017 PDF
03.08.2017 Faktúry júl 2017 PDF
06.09.2017 Faktúry august 2017 PDF
05.10.2017 Faktúry september 2017 PDF
03.11.2017 Faktúry október 2017 PDF
18.12.2017 Faktúry november 2017 PDF
16.01.2018 Faktúry december 2017 PDF
Zmluvy 2016
25.02.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR PACK PDF
09.03.2016 Zmluva o poskytnutí dodácie PDF
25.03.2016 Dohoda s Úradom práce RS PDF
29.03.2016 Zámenná zmluva. č.1-2016 _Obecný úrad Rumince_(KÚ Rumince,) PDF
15.04.2016 Dohoda o určení vlastníckeho práva PDF
05.05.2016 Zmluva o dielo PDF
31.05.2016 Zmluva Natur-pack PDF
12.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení PDF
Faktúry 2016
09.03.2016 Faktúry január a február 2016 PDF
07.04.2016 Faktúry marec 2016 PDF
09.05.2016 Faktúry apríl 2016 PDF
12.07.2016 Faktúry máj a jún 2016 PDF
08.07.2016 Faktúry júl 2016 PDF
09.09.2016 Faktúry august 2016 PDF
10.10.2016 Faktúry september 2016 PDF
06.12.2016 Faktúry október-november 2016 PDF
09.01.2017 Faktúry december 2016 PDF
VZN 2016
08.05.2015 VZN č.1 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom PDF
08.05.2015 VZN č.1 o miestnyom poplatku za KO a DSO v obci Rumince PDF

 

Zverejnené Názov a popis Dokument
Zmluvy 2015
30.01.2015 00_15_Dodatok č.1. k zmluve 081/2015/SVaR/01 PDF
10.02.2015 01_15_Zmluva o poskytovaní právnych služieb PDF
03.02.2015 02_15_Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP, OPP, CO, PZS PDF
03.02.2015 03_15_Zmluva o poskytovaní služby č. 457-36 PDF
30.04.2015 04_15_Dodatok č. 2 k Dohode č. 081-2015-SVaR-01 PDF
21.08.2015 05_15_Zmluva o dodávke plynu s SPP PDF
02.09.2015 06_15_Kúpna zmluva PDF
03.09.2015 07_15_Zmluva o dielo P 4-2015.pdf PDF
25.09.2015 08_15_Dodatok k zmluve o pripojení PDF
23.10.2015 09_15_Zmluva o výpožičke č. 1239-2015 PDF
30.10.2015 10_15_Dohoda č. 081-§12-2015-02 PDF
25.11.2015 11_15_Dodatok k zmluve AVE PDF
29.12.2015 12_15_Dohoda s ÚPSVaR RS PDF
Faktúry 2015
03.02.2015 Faktúry január 2015 PDF
02.03.2015 Faktúry február 2015 PDF
04.04.2015 Faktúry marec  2015 PDF
09.06.2015 Faktúry apríl - máj 2015 PDF
05.06.2015 Faktúry jún - júl  2015 PDF
04.09.2015 Faktúry august  2015 PDF
10.12.2015 Faktúry september-november  2015 PDF
08.01.2016 Faktúry december 2015 PDF
VZN 2015
08.05.2015 VZN č. 6 o zákaze prevádzkovania hazardných hier v obci Rumince PDF

 

Dokumenty zo starého webu obce:

Zverejnené Názov a popis Dokument
Zmluvy, objednávky, faktúry 2014
20.09.2014 Zmluva PROUNION a.s. PDF
08.12.2014 Dohoda c. 7-2015, podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi PDF
19.12.2014 Dohoda c. 081-2015-SVaR-01, MOS PDF
Zmluvy, objednávky, faktúry 2011
12.10.2011 Zmluva č.78880 08U01 - ENVIROFOND PDF
01.02.2015  Zoznam zmlúv, objednávok a faktúr v roku 2011 PDF
01.02.2015  Všetky zmluvy, objednávky a faktury za rok 2011 ZIP

 

 

Včera : Ervín
Dnes : Slavomír
Zajtra : Vojtech

Počasie

Počasie Rumince - Svieti.com

TOPlist

Za obsah stránky zodpovedá NCRC Revúca 

Obec Rumince © 2015.Všetky práva vyhradené.